„Počúvajte svoje telo keď šepká, aby ste ho nemuseli počúvať, keď bude hlasno kričať.“

Ayurvéda je véda o tom, ako dobre žiť vo svojom tele v tomto živote. Zdravie je realita, prirodzený stav bytia. Zdravie sa prejaví hneď ako začneme žiť v súlade s prírodou. Taký je prísľub ayurvédy, 5000 rokov starého indického systému zdravia a liečenia.

Základom ayurvédy je porozumenie vzťahom medzi nami a okolitým svetom. Nie sme oddelení od kozmických a prírodných síl, ktoré existujú vo všetkom, čo bolo vo vesmíre stvorené.

Cieľom ayurvédy je mierumilovne pochopiť samého seba a tieto väzby. Len ak žijeme samy so sebou v súlade so silami v nás a mimo nás, nájdeme dokonalé podmienky pre zdravý život. Je dôležité pochopiť, že mikrokozmos – v tomto prípade ľudské telo – sa nelíši od makrokozmu – prírody, alebo univerza.

Znamená to, že Vy a vaše prostredie ste v podstate jedným.

Dôležité je uvedomiť si, že v ayurvéde podobné zvyšuje podobné a opačné potláča opačné.

To je základom liečenia v ayurvéde.

 

Sme stvorení z rovnakej hmoty, ktorá je tvorená piatimi prvkami:

Éter

Vzduch

Voda

Oheň

Zem

Týchto 5 prvkov tvorí 3 regulátory, alebo dóše. Tieto 3 dóše sú prítomné v každom človeku a vo všetkom živom a neživom vo vesmíre:

 • VÁTA, ktorú tvorí éter a vzduch a je premenlivá
 • PITTA, ktorú tvorí oheň a voda a je aktívna
 • KAPHA, ktorú tvorí voda a zem a je statická

Dóše vyvolávajú rast buniek prostredníctvom pitty, udržujú bunky prostredníctvom kaphy a rozpúšťajú, alebo usmrcujú bunky prostredníctvom váty. Kapha dóša je vo svojej podstate statická. Je podstatou bytia tela, ktorú udržuje. Naše telo ale nie je nehybné, ale vyznačuje sa rôznymi procesmi, chemickými, metabolickými a termálnymi. To je doména pitty. A nakoniec naše telo žije aj pohybom, vibráciou a rotáciou. Pohyb má podobu od myšlienok až po črevnú peristaltiku a jedná sa o doménu váta dóše.

Dóše sú aktívne v čase. Či už sa jedná o deň, rok, alebo ľudský vek. Všetko v prírode má vlastnosti a tieto sa nazývajú hmotnými vlastnosťami prírody.

Základné vlastnosti dóší

KAPHA

 • Ťažká
 • Studená
 • Mastná
 • Sladká
 • Stála
 • Pomalá
 • Tekutá
 • Tupá
 • Vlhká

VÁTA

 • Premenlivá
 • Rýchla
 • Studená
 • Suchá
 • Ľahká
 • Drsná
 • Jemná

PITTA

 • Horúca
 • Ostrá
 • Prenikavá
 • Mierne olejnatá
 • Mokrá
 • Kyslá
 • Ľahká
 • Červenej a žltej farby